A projekt azonosító száma:
EFOP-1.8.6-17-2017-00020

Mozgalom az egészségért!

A projekt átfogó célja:
Egységes szakmai elvek mentén olyan egészségfejlesztő testmozgás (HEPA) és szabadidősport programok valósuljanak meg, a Közép-dunántúli Régióban, mind térségi és mind helyi szinten, melyek hozzájárulnak a kínálat bővüléséhez, az emberek életminőségének javulásához, a szakmai együttműködések fokozásához, az alulról szerveződő sport és rekreációs kezdeményezések megvalósításához, és a tudástőke gyarapodásához. Megvalósulnak az egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, valamint olyan lakossági szemléletformálás és kommunikáció történik, amely az egészséges életvezetési kompetenciákat is fejleszti. A lakosságot élethosszig tartó, rendszeres testmozgásra ösztönzi.