Mozgalom az egészségért!

A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén –

„Mozgalom az egészségért!”

A projekt legfőbb célja:

  • a Közép-dunántúli Régió lakosságának csökkenjen a betegségek miatti kiadása és a munkaképes lakosság munkában töltött napjainak száma növekedjen, azaz csökkenjen a táppénzen, betegen töltött napjaiknak a száma, ezáltal a Régió – így az ország – termelékenysége, a lakosok közérzete és életminősége javuljon. Egészségfejlesztési és betegségmegelőzési fejlesztést kívánunk megvalósítani. Ösztönözni kívánjuk a lakosságot a mozgás világába, melynek célja a mentális stabilitás növelése, a krónikus, nem fertőző betegségek (különösen: a keringési betegségek, valamint metabolikus szindróma tünetek kialakításának) megelőzése, korrekciója, hosszútávon pedig a lakosság stabilabb munkaerő-piaci részvételének elősegítése.

 

A projekt átfogó célja, hogy egységes szakmai elvek mentén olyan egészségfejlesztő testmozgás (HEPA) és szabadidősport programok valósuljanak meg, a Közép-dunántúli Régióban, mind térségi és mind helyi szinten, melyek hozzájárulnak a kínálat bővüléséhez, az emberek életminőségének javulásához, a szakmai együttműködések fokozásához, az alulról szerveződő sport és rekreációs kezdeményezések megvalósításához, és a tudástőke gyarapodásához. Megvalósulnak az egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, valamint olyan lakossági szemléletformálás és kommunikáció történik, amely az egészséges életvezetési kompetenciákat is fejleszti. A lakosságot élethosszig tartó, rendszeres testmozgásra ösztönzi.

 

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési cselekvési terv készítése
  • komplex lakossági testmozgásprogramok, szabadidősport események és eseménysorozatok a Közép-dunántúli Régió lakossága részére
  • szemléletformálási célú print kiadványok készítése a lakosság számára, információs eszközök, felületek kialakítása a projekt bemutatására
  • az egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányok és fórumok szervezése a Közép-dunántúli Régióban

 

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFOP-1.8.6 „A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén” című pályázat keretén belül valósul meg.

Kedvezményezett neve: Magyar Tradícionális Kyokushin Karate Szövetség

Támogatás összköltsége: 249 967 696 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás kezdete: 2020.10.01.

A projekt várható befejezése: 2022.03.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.6-17-2017-00020